دانلود زیرنویس فارسی سریال شب روی زمین (Night on Earth). فن‌آوری جدید این سری طبیعت، حجاب شب را برمی‌دارد تا زندگی پنهان موجودات جهان، از شیرهای در حال شکار گرفته تا خفاش‌های روی بال را آشکار کند.

This nature series’ new technology lifts night’s veil to reveal the hidden lives of the world’s creatures, from lions on the hunt to bats on wings.