دانلود زیرنویس فارسی سریال مردم عادی (Normal People). دوران تحصیل ماریان و کانل در دبیرستان در شهرستان اسلایگو در سواحل اقیانوس اطلس ایرلند، و بعداً به عنوان دانشجوی کارشناسی در کالج ترینیتی دوبلین میباشد. تمرکز عمدتاً رابطه پیچیده کانل و ماریان است. در میان همسالان او در دبیرستان، ماریان به عنوان یک بازیکن عجیب و غریب در نظر گرفته می شود، اگرچه او مراقبت از جایگاه اجتماعی را رد می کند. علیرغم موفقیت های تحصیلی اش، زندگی خانگی او به خاطر مادر طردکننده اش، دنیز، و برادر خشمگین، آلن، پیچیده شده است…