دانلود زیرنویس فارسی سریال مشت (Nyrkki). در طول دهه 1950، هلسینکی نقطه کانونی جنگ سرد بود، زیرا قدرت های جهانی و آژانس های اطلاعاتی آنها در کشور کوچک بی طرفی که بین شرق و غرب قرار داشت، متحد شدند. Sphere of Shadows یک فیلم مهیج جاسوسی بین المللی است که یک تیم اطلاعاتی مخفی را دنبال می کند که ماموریت آن دفاع از استقلال فنلاند بدون توجه به هزینه است.

During the 1950s, Helsinki was the focal point of the Cold War, as global powers and their intelligence agencies coalesced in the small neutral country that stood between the East and the West. Sphere of Shadows is an international spy thriller that follows a secret intelligence team whose mission is to defend the independence of Finland no matter the cost.