دانلود زیرنویس فارسی سریال وان پیس (One Piece). زمانی دزد دریایی به نام گل دی راجر در آنجا زندگی می کرد. او برای به دست آوردن عنوان پادشاه دزدان دریایی به ثروت، شهرت و قدرت دست یافت. زمانی که او دستگیر شد و قرار بود اعدام شود، فاش کرد که گنج او به نام One Piece در جایی در Grand Line پنهان شده است. این باعث شد همه مردم برای جستجو و کشف گنج One Piece بروند، اما هیچ کس مکان گنج گل دی راجر را پیدا نکرد و گراند لاین مکانی بسیار خطرناک برای غلبه بر آن بود…

There once lived a pirate named Gol D. Roger. He obtained wealth, fame, and power to earn the title of Pirate King. When he was captured and about to be executed, he revealed that his treasure called One Piece was hidden somewhere at the Grand Line. This made all people set out to search and uncover the One Piece treasure, but no one ever found the location of Gol D. Roger’s treasure, and the Grand Line was too dangerous a place to overcome. Twenty-two years after Gol D. Roger’s death, a boy named Monkey D. Luffy decided to become a pirate and search for Gol D. Roger’s treasure to become the next Pirate King.