دانلود زیرنویس فارسی سریال بلوز ما (Our Blues). عاشقانه شیرین و تلخ است – و زندگی پر از فراز و نشیب – در داستان های متعدد درباره افرادی که در جزیره شلوغ ججو زندگی و کار می کنند.

Romance is sweet and bitter – and life riddled with ups and downs – in multiple stories about people who live and work on bustling Jeju Island.