دانلود زیرنویس فارسی سریال پرچم ما یعنی مرگ (Our Flag Means Death). بر اساس ماجراهای واقعی دزد دریایی قرن هجدهم، استد بونت (ریس داربی). استد پس از معامله در زندگی به ظاهر جذاب یک جنتلمن با یکی از قایق‌بازان، ناخدای کشتی دزدان دریایی Revenge می‌شود. استد که در تلاش برای جلب احترام خدمه بالقوه شورشی خود است، پس از یک برخورد سرنوشت‌ساز با کاپیتان ریش سیاه بدنام تغییر می‌کند. استد و خدمه تلاش می کنند تا کشتی خود را جمع کنند و از زندگی در دریاهای آزاد جان سالم به در ببرند.

Based on the true adventures of 18th century would-be pirate, Stede Bonnet (Rhys Darby). After trading in the seemingly charmed life of a gentleman for one of a swashbuckling buccaneer, Stede becomes captain of the pirate ship Revenge. Struggling to earn the respect of his potentially mutinous crew, Stede’s fortunes change after a fateful run-in with the infamous Captain Blackbeard. Stede and crew attempt to get their ship together and survive life on the high seas.