دانلود زیرنویس فارسی سریال محدوده بیرونی (Outer Range). مزرعه‌داری که برای سرزمین و خانواده‌اش می‌جنگد، که یک راز غیرقابل درک را در لبه بیابان وایومینگ کشف می‌کند.

A rancher fighting for his land and family, who discovers an unfathomable mystery at the edge of Wyoming’s wilderness.