دانلود زیرنویس فارسی سریال موازی ها (Parallels). زندگی چهار دوست بلال، رومن، ساموئل و ویکتور زمانی که یک رویداد مرموز تضمین می کند که آنها از دنیای خود جدا شده اند و هر یک از آنها خود را در دنیای موازی متفاوتی می یابند، کاملاً زیر و رو می شود. هر یک از این چهار نفر تمام تلاش خود را می کنند تا بفهمند دقیقا چه اتفاقی افتاده است و به دنبال راهی برای بازگشت به دنیای اصلی خود هستند

The lives of the four friends Bilal, Romane, Samuel and Victor are completely turned upside down when a mysterious event ensures that they are torn from their world and that each of them finds themselves in a different parallel world. Each of the four do everything possible to understand what exactly happened and look for a way to return to their original homeworld.