دانلود زیرنویس فارسی سریال پیپ شو (Peep Show). مارک و ژز دو هم اتاقی بیست و چند ساله هستند که هیچ وجه اشتراکی ندارند – به جز این واقعیت که زندگی آنها چیزی غیر از عادی است. در حالی که این زوج تلاش می کنند تا با زندگی روزمره کنار بیایند، ضرب وشتم اتفاق می افتد.

Mark and Jez are a couple of twenty-something roommates who have nothing in common – except for the fact that their lives are anything but normal. Mayhem ensues as the pair strive to cope with day-to-day life.