دانلود زیرنویس فارسی سریال ادراک (Perception). دکتر دانیل پیرس یک عصب روانپزشک غیرعادی است که از دیدگاه منحصر به فرد خود برای کمک به دولت فدرال در حل پرونده های جنایی پیچیده استفاده می کند.

Dr. Daniel Pierce is an eccentric neuropsychiatrist who uses his unique outlook to help the federal government solve complex criminal cases.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید