دانلود زیرنویس فارسی سریال فیض همیشگی، محدود (Perpetual Grace, LTD). جیمز، یک شکارچی جوان، تلاش می کند تا کشیش بایرون براون را شکار کند، که به نظر می رسد بسیار خطرناک تر از آن چیزی است که او گمان می کند. گروهی از شخصیت‌های برادران کوئن، برنامه‌های آن‌ها را برای پیشی گرفتن از یکدیگر پیچیده می‌کنند.

James, a young grifter, attempts to prey upon Pastor Byron Brown, who turns out to be far more dangerous than he suspects. A cast of Coen brothers-type characters complicate their plans to outplay each other.