دانلود زیرنویس فارسی سریال کتاب قدرت 4: نیرو  (Power Book IV: Force). تامی ایگان را پس از قطع رابطه و قرار دادن نیویورک در آینه دید عقب خود دنبال می کند.

Follows Tommy Egan after he cuts ties and puts New York in his rear-view mirror for good.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید