دانلود زیرنویس فارسی سریال غرور و تعصب (Pride and Prejudice). رمان کلاسیک جین آستن درباره تعصبی که بین طبقات قرن نوزدهم رخ داد و غروری که عاشقان را از هم دور می کرد.

Jane Austen’s classic novel about the prejudice that occurred between the 19th century classes and the pride which would keep lovers apart.