دانلود زیرنویس فارسی سریال پسر نابغه (Prodigal Son). مالکوم برایت، یکی از بهترین روانشناسان جنایی در اطراف، از نبوغ پیچیده خود برای کمک به پلیس نیویورک برای حل جنایات استفاده می کند.

Malcolm Bright, one of the best criminal psychologists around, uses his twisted genius to help the NYPD solve crimes.