دانلود زیرنویس فارسی سریال سایکو-پاس (Psycho-Pass). در دنیایی آینده نگر که در آن نیت مجرمانه توسط سیستم سیبیل تجزیه و تحلیل می شود، یکی از اعضای ارشد جدید طبقه، آکان تسونوموری، به نیروی پلیس می پیوندد. با این حال، او همیشه احساس عدالت خود را بالاتر از قضاوت سیبیل قرار می دهد. پلیس توسط مجریان (جنایتکاران پنهانی که به قصد مجرمانه بالا تمایل دارند) کمک می کند، که یکی از آنها یک بازرس سابقی است که از روش عمل آکان حمایت می کند.

In a futuristic world where criminal intent is analyzed by the Sybil System, a new top of the class recruit, Akane Tsunemori, joins the police force; however, she always puts her own sense of justice above the judgment of Sybil. Police are helped by Enforcers (latent criminals disposed to high criminal intent), one of which is a former inspector who supports Akane’s method of action.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید