دانلود زیرنویس فارسی سریال سرت را روی شانه ام بگذار (Put Your Head on My Shoulder). فارغ التحصیلی سی تو مو نزدیک است و او از برنامه های آینده خود مطمئن نیست، سپس با دانش آموز نابغه فیزیک گو وی یی آشنا می شود و این دو به طور تصادفی با هم زندگی می کنند.

Si Tu Mo’s graduation is close and she’s unsure of her future plans, she then meets genius Physics student Gu Wei Yi and the two accidentally end up living together.