دانلود زیرنویس فارسی سریال کوییز (Quiz). Quiz داستان چارلز اینگرام، سرگرد سابق ارتش بریتانیا را روایت می‌کند که پس از دستگیری در حال تقلب برای بردن 1 میلیون پوند در نمایش بازی “چه کسی می‌خواهد میلیونر شود؟” رسوایی بزرگی به پا کرد.

Quiz tells the story of Charles Ingram, a former British army major, who caused a major scandal after being caught cheating his way to winning £1 million on the game show ‘Who Wants To Be A Millionaire?’