دانلود زیرنویس فارسی سریال راگناروک (Ragnarok). در شهر کوچک تخیلی ادا که به سن بلوغ می رسند، مردم مجبورند به تغییرات آب و هوایی واکنش نشان دهند. یخ ها با سرعتی در حال آب شدن هستند که هیچ کس پیش بینی نمی کرد. مردم دوره های طولانی خشکسالی را پشت سر می گذارند. زمستان ها خیلی گرم است. مردم بیشتر و بیشتر دچار سرماخوردگی شدید می شوند…

In the small fictional town of Edda coming of age people are forced to respond to climate changes. The ice caps are melting at a rate no one had anticipated. People go through long periods of drought. The winters are too warm. More and more frequently, people experience extreme cold bursts. In all ways extreme weather conditions. The world is changing, and some might claim that we’re heading towards a new Ragnarok. Unless someone intervenes in time.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید