دانلود زیرنویس فارسی سریال رنگباز (Rangbaaz). شیو پراکاش شوکلا، پسر 25 ساله ای از گوراخپور تبدیل به مرگبارترین گانگسترهای اوتار پرادش در دهه 1990 می شود. او برای سیاستمداران قدرتمند کار می کند و در جنایات سازمان یافته دست دارد. دولت ایالتی یک گروه ویژه به رهبری سیدهارت پاندی تشکیل می دهد که شروع به ردیابی موقعیت تلفن همراه او برای دستگیری او می کند.

Shiv Prakash Shukla, a 25 year old boy from Gorakhpur becomes the deadliest gangsters of Uttar Pradesh in 1990s. He works for powerful politicians and is involved in organized crimes. The state government forms a Special Task Force lead by Siddharth Pandey who start tracking his mobile phone location to apprehend him.