دانلود زیرنویس فارسی سریال خانه ریون (Raven’s Home). ریون و چلسی اکنون مادران مجرد مطلقه ای هستند که فرزندان خود را در یک خانواده پر هرج و مرج، سرگرم کننده و پر از دوستان بزرگ می کنند. وقتی یکی از بچه‌های ریون شروع به نشان دادن نشانه‌هایی از به ارث بردن ویژگی‌های آینده‌نگر خود می‌کند، خانواده‌ای که از قبل شلوغ بود زیر و رو می‌شود و حتی ریون را روی انگشتانش نگه می‌دارد.

Raven and Chelsea are now divorced single mothers raising their kids in one chaotic, fun, friend-filled family. When one of Raven’s kids starts to show signs of having inherited her trait of seeing into the future, the already-hectic household gets turned upside-down, keeping even Raven on her toes.