دانلود زیرنویس فارسی سریال تطهیر (Rectify). دانیل هولدن باید پس از 19 سال محکومیت در محکومیت اعدام جورجیا، زندگی خود را دوباره جمع کند، قبل از اینکه مدارک DNA محکومیت او را زیر سوال ببرد.

Daniel Holden must put his life back together after serving 19 years on Georgia’s Death Row before DNA evidence calls his conviction into question.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید