دانلود زیرنویس فارسی سریال خیابان درنده (Ripper Street). یک درام جدید در شرق لندن در سال 1889 و در جریان عواقب قتل جک ریپر. بخش بدنام H – حوزه پلیسی که مسئول حفظ نظم در منطقه Whitechapel است – در یک وضعیت آشفته سعی در حفظ نظم پس از یک زمان پر فراز و نشیب برای لندن و گزارش بدنام در سراسر جهان دارد.

A new drama set in the East End of London in 1889 during the aftermath of Jack The Ripper murders. The infamous H Division – the police precinct charged with keeping order in the district of Whitechapel- is in a chaotic state trying to keep order after a tumultuous time for London and reported infamously worldwide.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید