دانلود زیرنویس فارسی سریال غرش (Roar). پرتره ای روشنگر، تکان دهنده و گاهی خنده دار از معنای امروزی زن بودن. دارای ترکیبی منحصر به فرد از رئالیسم جادویی، سناریوهای آشنای خانگی و حرفه ای، و جهان های آینده نگر.

An insightful, poignant, and sometimes hilarious portrait of what it means to be a woman today. Featuring a unique blend of magical realism, familiar domestic and professional scenarios, and futuristic worlds.