دانلود زیرنویس فارسی سریال رومولوس (Romulus). داستان رومولوس و برادر دوقلویش رموس، در قرن هشتم قبل از میلاد، از دید سه نفر که با مرگ، تنهایی و خشونت مشخص شده اند.

The story of Romulus and his twin brother Remus, in eighth century B.C. as seen through the eyes of three people marked by death, loneliness and violence.