دانلود زیرنویس فارسی سریال پلیس‌های تازه‌کار (Rookie Blue). خطرات برای پنج پلیس جوان تازه وارد از آکادمی و آماده برای اولین روز خود با یکی از نخبه ترین واحدهای شهر بالا است. اندی مک‌نالی و چهار همکار تازه‌کارش، تحت هدایت مراقب افسران خود، به سرعت متوجه می‌شوند که هیچ آموزشی نمی‌تواند آنها را برای این دنیای جدید که هر روز برای اولین بار است، آماده کند…

The stakes are high for five young cops fresh out of the Academy and ready for their first day with one of the most elite units in the city. Under the watchful guidance of their officers, Andy McNally and her four fellow rookies quickly learn that no amount of training could prepare them for this new world where every day is a first. Each case they tackle and choice they make will impact their lives, but it’s their personal relationships that may play an even greater role in defining the cops they become.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید