دانلود زیرنویس فارسی سریال پلیس‌های تازه‌کار (Rookie Cops). داستانی که چالش ها، روحیه و اشتیاق جوانان را در زمانی که دو دانشجو در دانشگاه پلیس ملی کره در حال تحصیل برای پلیس شدن هستند، به تصویر می کشد.

A story that captures the challenges, spirit and passion of youth as two students at the Korean National Police University study to become cops.