دانلود زیرنویس فارسی سریال گو هه ریونگ مورخ تازه‌کار (Rookie Historian Goo Hae-Ryung). در اوایل قرن 19 اتفاق می افتد. گو هه ریونگ به عنوان یک مورخ کار می کند. مورخان زن مانند گو هه ریونگ معمولاً به دلیل جنسیتشان مورد تحقیر قرار می گیرند. با این حال، گو هه ریونگ وظیفه خود را به عنوان یک مورخ انجام می دهد. او با شاهزاده لی ریم درگیر می شود.

Set in the early 19th century. Goo Hae Ryung works as a historian. Female historians like Goo Hae Ryung are generally looked down upon because of their gender. Yet, Goo Hae Ryung fulfills her duty as a historian. She gets involved with Prince Lee Rim.