دانلود زیرنویس فارسی سریال پخش زنده شنبه شب (Saturday Night Live). یک نمایش کمدی آخر شب که هر هفته چندین صحنه کوتاه، تقلید از تبلیغات تلویزیونی، یک گروه موسیقی مهمان زنده، و یک میزبان مهمان با فرهنگ پاپ را به نمایش می گذارد. بسیاری از بازیکنان SNL از اینجا به حرفه‌های کمدی مستقل و/یا سینما دست یافته‌اند.

A late-night comedy show featuring several short skits, parodies of television commercials, a live guest band, and a pop-cultural guest host each week. Many of the SNL players have spun off successful independent comedy and/or movie careers from here.