دانلود زیرنویس فارسی سریال سانت سییا (Seinto Seiya: Meiô Hâdesu jûnikyû-hen). هادس در حال برنامه ریزی برای تسلط بر جهان است، برای رسیدن به این هدف، مقدسین طلایی را می فرستد تا سر آتنا را بگیرند. سیا و سایر مقدسین برنز برای کمک می آیند، اما کمک آنها توسط مقدسین طلای باقی مانده که هنوز زنده هستند قدردانی نمی کنند.

Hades is planning to take over the world, to achieve that goal, he sends out deceased Gold Saints to take Athena’s head. Seiya and the other Bronze Saints come to help but their help isn’t appreciated by the remaining Gold Saints that are still alive.