دانلود زیرنویس فارسی سریال روز انتخاب (Selection Day). رادا و مانجو دو برادر که کریکت استثنایی بازی می کنند و برای روز انتخاب آماده می شوند. پدر آنها آنها را بمبئی می آورد تا آنها را در یک باشگاه ثبت نام کنند زیرا این کار آنها را به هدف نزدیکتر می کند. مبارزه آنها زمانی ادامه می یابد که پول تمام می شود و مربی جدیدشان چیز جدیدی به آنها یاد می دهد. با این حال مشکل پول حل شد اما آنها متوجه تنش های جدید شدند.

Radha and Manju two brothers who play exceptional cricket and preparing for the selection day. Their father bring them Mumbai to get enrolled them in a club as this will bring them closer towards goal. Their struggle continues when the money ends and when their new coach teach them something new. However the problem with money resolved but they found out new tensions.