دانلود زیرنویس فارسی سریال سرنگتی (Serengeti). مستندهای حیات وحش که منطقه سرنگتی آفریقا را به دنبال گونه‌های مختلف حیوانات در طول زندگی روزمره خود بررسی می‌کنند.

Wildlife docuseries examining the Serengeti region of Africa following different species of animals throughout their daily lives.