دانلود زیرنویس فارسی سریال خادم ملت (Servant of the People). یک کمدی سیاسی درباره یک معلم مدرسه که رئیس جمهور اوکراین می شود. او سعی می کند یک زندگی معمولی را بدون تمام “امتیازات رئیس جمهور” داشته باشد و برای ساختن یک کشور جدید و مبارزه با ارتش بوروکرات های فاسد و فریبکار بسیار تلاش می کند.

A political comedy about an ordinary schoolteacher becoming the President of Ukraine. He tries to live an ordinary life without all the ‘President’s privileges’ and works very hard to build a new country and fight the army of corrupt and deceitful bureaucrats.