دانلود زیرنویس فارسی سریال جداسازی (Severance). مارک رهبری تیمی از کارکنان اداری را برعهده دارد که خاطرات آنها از طریق جراحی بین زندگی کاری و شخصی آنها تقسیم شده است. وقتی یک همکار مرموز بیرون از محل کار ظاهر می شود، سفری را برای کشف حقیقت در مورد شغلشان آغاز می کند.

Mark leads a team of office workers whose memories have been surgically divided between their work and personal lives. When a mysterious colleague appears outside of work, it begins a journey to discover the truth about their jobs.