دانلود زیرنویس فارسی سریال پادشاه شامان (Shaman King). Shaman King ماجراهای یک شمن 13 ساله و هم تیمی اش یک روح جنگجوی سامورایی را دنبال می کند که در جهان با ارواح شیطانی و شمن های گمراه مبارزه می کنند تا پادشاه بعدی شمن باشند.

Shaman King follows the adventures of a 13-year-old shaman and his teammate a samurai warrior spirit, who traverse the world fighting evil spirits and misguided shamans on their journey to be the next Shaman King.