دانلود زیرنویس فارسی سریال اسمال اکس (Small Axe). تبر کوچک بر اساس تجربیات زندگی واقعی جامعه هند غربی لندن است و بین سال های 1969 تا 1982 اتفاق می افتد.