دانلود زیرنویس فارسی سریال اسمالویل (Smallville). پس از اینکه یک بارش شهابی از آسمان می‌بارد و بر شهروندان بی‌خبر اسمالویل ویرانی می‌بارد، سال‌ها می‌گذرد و روند بهبودی ساکنان شهر را با زخم‌ها و اسرار باقی می‌گذارد. از خاکستر تراژدی، یک نوجوان محبوب و در عین حال بی دست و پا تلاش می کند تا معنای زندگی و گذشته مبهم خود را رمزگشایی کند…

After a meteor shower bursts from the heavens, raining destruction on the unsuspecting citizens of Smallville, years pass, and the healing process leaves the town’s inhabitants with scars and secrets. From the ashes of tragedy, a popular yet awkward teen attempts to decipher the meaning of his life and his clouded past. As he struggles with the transition from boyhood to adulthood, Clark finds that his strength and strange abilities set him uncomfortably apart from his peers.