دانلود زیرنویس فارسی سریال مخالفان خورشیدی (Solar Opposites). فرار از سیاره شلورپ قبل از برخورد سیارک، تری، کوروو و دو Replicant آنها بر روی زمین فرود می آیند و آنها را در دنیایی که باید به صورت زمینی بسازند: با “حیوان خانگی” مرموز خود، شفیره، فرود می آیند. این بیگانگان تبدیل به یک خانواده ناکارآمد می شوند که در حومه آمریکا گیر افتاده اند و نمی توانند توافق کنند که زندگی روی زمین یک چشم انداز عالی یا وحشتناک است.

Escaping Planet Shlorp before the Asteroid hit, Terry, Korvo and their two Replicants crash land on Earth stranding them on a world that they must terraform: with their mysterious ‘pet’ Pupa. These aliens become a dysfunctional family stuck in suburban America and can’t agree whether living on Earth is an awesome or horrible prospect.