دانلود زیرنویس فارسی سریال کسی در جایی (Somebody Somewhere). سم در ظاهر یک کانسان واقعی است، اما، در زیر همه اینها، تلاش می کند تا با قالب شهر زادگاه خود سازگار شود. او که با از دست دادن و پذیرش دست و پنجه نرم می‌کند، خود و جامعه‌ای از افراد خارجی را می‌یابد که با آن سازگار نیستند اما تسلیم نمی‌شوند.

Sam is a true Kansan on the surface, but, beneath it all, struggles to fit the hometown mold. Grappling with loss and acceptance, she discovers herself and a community of outsiders who don’t fit in but don’t give up.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید