دانلود زیرنویس فارسی سریال همنوعان (Soulmates). در آینده ای نزدیک، دانشمندان به یک کشف مهم دست می یابند – راهی برای یافتن همزاد روحی. هر قسمت مستقل هزینه بالقوه یافتن عشق واقعی را نشان می دهد.

In the near future, scientists make a momentous discovery – a way to find one’s soulmate. Each self-contained episode illustrates the potential cost of finding true love.