دانلود زیرنویس فارسی سریال ساوت پارک (South Park). گروه پسران 10 ساله کلاس چهارم کنجکاو، ماجراجو، استن، کایل، کارتمن و کنی، همگی به ماجراجویی‌های عجیب و غریبی می‌پیوندند که گاهی اوقات هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیرد. گاهی اوقات چیزی که در ابتدا ساده بود، از کنترل خارج می شود. همه چیز در شهر کوچک کوهستانی، ساوت پارک، عجیب است و پسرها همیشه کاری برای انجام آن پیدا می کنند.

The curious, adventure-seeking, fourth grade group of 10 year old boys, Stan, Kyle, Cartman, and Kenny, all join in in buffoonish adventures that sometimes evolve nothing. Sometimes something that was simple at the start, turns out to get out of control. Everything is odd in the small mountain town, South Park, and the boys always find something to do with it.