دانلود زیرنویس فارسی سریال ادویه و گرگ (Spice and Wolf II). در ادامه از سری اول، کرافت لارنس یک تاجر دوره گرد با تجربه و همراه الهه گرگ زبان تیزبین او هولو را دنبال می کند که در سفر برای بازگشت به خانه هولو در شمال به نام یویتسو هستند. آنها معامله می‌کنند، بین شهرها سفر می‌کنند، با متعصبان مذهبی روبرو می‌شوند و بیشتر کارهایی را انجام می‌دهند که باید انجام دهند.

Continuing from the first series, it follows Kraft Lawrence an experienced traveling merchant and his sharp tongued wolf goddess companion Holo on their journey to return to Holo’s home to the north called Yoitsu. They make deals, travel between cities, encounter religious fanatics and mostly just do what they have to do to get by.