دانلود زیرنویس فارسی سریال پیشتازان فضا: عرشه‌های پایین‌تر (Star Trek: Lower Decks). Star Trek: Lower Decks با شجاعت به جایی می‌رود که قبلاً هیچ‌کس نرفته است، پیشتازان فضا: عرشه‌های پایین‌تر افراد فرودست Starfleet و ماجراهای دیوانه‌کننده‌شان را دنبال می‌کند که در جهان هستی را طی می‌کنند، به تمدن‌ها و زندگی جدید کمک می‌کنند، و بدون اینکه در طول مسیر خود را احمق کنند، ظاهر خود را حفظ می‌کنند…

Boldly going where no one has gone before, Star Trek: Lower Decks follows the underdogs of Starfleet and their crazy adventures traversing the universe, helping civilizations and new life, and keeping up appearances without making total fools of themselves along the way. It’s Star Trek, but more irreverent than you’ve ever seen it before.