دانلود زیرنویس فارسی سریال پیشتازان فضا : پیکارد (Star Trek: Picard). در پایان قرن 24 و 14 سال پس از بازنشستگی از Starfleet، ژان لوک پیکارد زندگی آرامی در تاکستان خود، Chateau Picard دارد. هنگامی که او توسط یک زن جوان مرموز به نام دهج، که به کمک او نیاز دارد، جستجو می کند،  متوجه می شود که ممکن است روابط شخصی با گذشته خود داشته باشد.

At the end of the 24th Century, and 14 years after his retirement from Starfleet, Jean-Luc Picard is living a quiet life on his vineyard, Chateau Picard. When he is sought out by a mysterious young woman, Dahj, in need of his help, he soon realizes she may have personal connections to his own past.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید