دانلود زیرنویس فارسی سریال جنگ ستارگان: جنگ‌های کلون (Star Wars: Clone Wars). قبل از ظهور امپراتوری کهکشانی، جمهوری قدیمی و ظهور جنگ های کلون ها وجود داشت. پس از جنگ ستارگان: اپیزود دوم – حمله کلون ها (2002) و نمایش رویدادهایی که منجر به جنگ ستارگان: اپیزود سوم – انتقام سیث (2005) می شود ، جنگ ستارگان: جنگ کلون ها (2003) بهترین های شورای جدای را نشان می دهد. ساعت و اینکه چگونه این جنگ کهکشان را برای همیشه تغییر می دهد.

Before the rise of the Galactic Empire, there was the Old Republic and the advent of the Clone Wars. Taking place after Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002) and showing the events that lead into Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005)Star Wars: Clone Wars (2003) shows the Jedi Council’s finest hour and how this war changes the galaxy forever.