دانلود زیرنویس فارسی سریال استارت آپ (Start-Up). کارآفرینان جوانی که آرزو دارند رویاهای مجازی را به واقعیت تبدیل کنند، برای موفقیت و عشق در دنیای بی‌نظیر صنعت فناوری پیشرفته کره رقابت می‌کنند.

Young entrepreneurs aspiring to launch virtual dreams into reality compete for success and love in the cutthroat world of Korea’s high-tech industry.