دانلود زیرنویس فارسی سریال بی وطن (Stateless). سریالی با محوریت چهار غریبه در یک مرکز بازداشت مهاجرت در صحرای استرالیا. آنها یک مهماندار هواپیمایی هستند که از فرقه حومه شهر فرار می کند، یک پناهجوی افغان که از آزار و شکنجه فرار می کند، یک پدر جوان استرالیایی که از یک شغل بن بست فرار می کند و یک بوروکرات است که در یک رسوایی ملی گرفتار شده است…

Series centring on four strangers in an immigration detention centre in the Australian desert. They are an airline hostess escaping a suburban cult, an Afghan refugee fleeing persecution, a young Australian father escaping a dead-end job and a bureaucrat caught-up in a national scandal. When their lives intersect they are pushed to the brink of sanity, yet unlikely and profound emotional connections are made amongst the group. Inspired by real events, the series intertwines gripping and devastating personal stories revealing a system struggling with the irreconcilable contradictions of border protection.