دانلود زیرنویس فارسی سریال سو بورگاتوری (Suburgatory). تسا آلتمن به شهر بزرگ عادت کرده است، اما وقتی پدرش او را ترک می کند، باید با زندگی جدید حومه شهر خود در Chatswin سازگار شود.

Tessa Altman is used to the big city but when her dad moves her away, she has to adapt to her new suburban life in Chatswin.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید