دانلود زیرنویس فارسی سریال ارتفاعات تابستانی بالا (Summer Heights High). سفرهای چند شخصیت را در یک ترم در یک دبیرستان متوسط ​​استرالیایی دنبال می کند. این سریال با بازی کریس لیلی، نویسنده و مجری، زندگی روزمره معلمان، دانش آموزان و کارکنان را مستند می کند. شخصیت‌ها ما را از آسیب‌های به ظاهر بزرگ دوستی، سیاست کارکنان، کارهای مدرسه و روابط که ساختار زندگی در دنیای مدرسه هستند، می‌برند.

Follows the journeys of multiple characters over one term in an average Australian high school. Starring writer and performer Chris Lilley, the series documents the daily lives of teachers, students and staff. The characters take us through the seemingly huge traumas of friendship, staff politics, schoolwork and relationships that are the fabric of life in the school universe.