دانلود زیرنویس فارسی سریال تلخ شیرین (Sweetbitter). Sweetbitter تس 22 ساله ای را دنبال می کند که مدت کوتاهی پس از رسیدن به شهر نیویورک، در یک رستوران مشهور مرکز شهر مشغول به کار می شود. او که به سرعت با دنیای مواد مخدر، الکل، عشق، کافه های غواصی و غذاخوری های خوب آشنا می شود، یاد می گیرد که در زندگی پر هرج و مرج جذاب و در عین حال تنبیهی که به طور تصادفی با آن مواجه شده است حرکت کند…

Sweetbitter follows 22-year-old Tess who, shortly after arriving in New York City, lands a job at a celebrated downtown restaurant. Swiftly introduced to the world of drugs, alcohol, love, dive bars, and fine dining, she learns to navigate the chaotically alluring, yet punishing life she has stumbled upon. This is the story of a young woman’s coming-of-age, set against the rich and grimy backdrop of exclusive restaurants, evoking the possibility, beauty, and fragility of being young and adrift.