دانلود زیرنویس فارسی سریال قصه‌هایی از سردابه (Tales from the Crypt). داستان های نیم ساعته با مضامین متعدد از جمله؛ ترسناک، پیچ و تاب، جادوی سیاه، و علمی تخیلی توسط عروسکی به نام “دخمه بان” معرفی شده است. تلاقی بین The Twilight Zone (1959) و فیلم های ترسناک مدرن. برای افراد خیلی جوان یا ژولیده مناسب نیست.

Half-hour stories with many themes, including; horror, twists, black-magic, and science fiction Introduced by a puppet called “The Crypt Keeper”. A cross between The Twilight Zone (1959) and modern horror movies. Not suitable for the very young or squeamish.